X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
حسرت
  
 طزتنطبفعتاطسد
 
آرشیو
 
چهارشنبه 26 مهر‌ماه سال 1385
مهسون

Hayat Ne Garip (2004) زندگی چه غریب است
Ne varsa dünyada bir rüya demek چه چیزی در دنیا هست دنیا همانند یک رویاست

Biraz da hayatı boşvermek gerek قدری هم باید زندگی را سهل گرفت

Her şeyin çaresi sevmektir sevmek چاره هر کاری دوست داشتن است

Hayat devam ediyor bak ببین زندگی جریان داره

En güzel şey mutlu olmak بیشتر چیزهای زیبا خوشبختی نمی آورد

Gideceğiz çırılçıplak ما از این دنیا بدون هیچ مال و ثروتی خواهیم رفت

Hayat ne garip ooof زندگی چه غریب است ، اف

Hayat çok garip زندگی خیلی غریب است

Gün gelir yalnizlik korkusu çöker یک روز می اید که ترس از تنهایی از بین میره

Hayat film gibi "son" yazar, biter زندگی مثل فیلم با نوشتن "پایان" تمام می شود

Dert etme kendine, gülümse yeter خودت را ناراحت نکن دیگه بسه

Hayat devam ediyor bak ببین زندگی جریان داره

En güzel şey mutlu olmak بیشتر چیزهای زیبا خوشبختی نمی آورد

Gideceğiz çırılçıplakما از این دنیا بدون هیچ مال و ثروتی خواهیم رفت

Hayat ne garip ooff زندگی چه غریب است ، اف

Hayat çok garip زندگی خیلی غریب است

Yalan olur bir gün yalan یک روز می بینی که دروغی بیش نیست

Yaşadığın aşkın sevdan زندگی ات، عشقت و معشوقت

Yaradandır baki kalan تنها آفریننده(خداوند) باقی می مونه

Hayat ne garip ooff زندگی چه غریب است، اف

Hayat çok garip زندگی خیلی غریب است

Yoruldum خسته شدم

Bu hayatın yokuşunu tırnaklarımda kazıdım. سختی های زندگی را با ناخن هایم کندم

Geçen yıllar yordu beni dönüp de hiç bakmadım. سالهایی که گذراندم منو خسته کردحتی برنگشتم که نگاهشون کنم

Dostlarımı sevdiğimi hayatımda satmadım. دوستانم و کسی را که دوست داشتم در عمرم هرگز نفروختم

Yoruldum yoruldum yoruldum artık. خسته شدم خسته شدم دیگه خسته شدم

Çok karınca göِrdüm ama üzerine hiç basmadım مورچه های زیادی دیدم اما هرگز لهشون نکردم

Namusumu Şerefimi beş paraya hiç satmadım, ناموس وشرفم را به پنج قرون پول هرگز نفروختم

Allahımdan başkasına Allah diye tapmadım کسی رو مثل خدای خودم پیدا نکردم

Yoruldum yoruldum yoruldaum artık. خسته شدم خسته شدم دیگه خسته شدم

Yoruldum yalanlardan yoruldum sevdalardan خسته شدم از دروغها از عشقها

İki yüzlü Nankörlereden (Namertlerdan) yoruldum از مردم دورو و نمک نشناس

( نامرد) خسته شدم

Çok insan gördüm üstünde elbisesi yok, انسانهای زیادی دیدم که لباس ندارند

Çok elbise Gördüm içinde insan yok ولباسهای زیادی دیدم که درونش انسان نبود

İnsanların dost veya düşman Olduklarını nerden bilesin ha دوست یا دشمن بودن آدمهارو از کجا میفهمی؟

İnsanların alınlarında kahpe mi yazılı Ki kahpe olduklarını bilesin ha آیا بدی در سرنوشت آدمها نوشته شده که تو بدی اونهارو بفهمی؟

Ezilmişten yana oldum sen solcusun dediler  از زشتی ها و بدیها به دور ماندم، گفتند تو خرابکار هستی

Ülkemi çok Sevdim diye sen sağcısın dediler با اینکه به مملکتم عشق می ورزیدم، گفتند تو خائن هستی

Namaz kıldım, oruç tuttum Sen yobazsın dediler نماز خوندم ، روزه گرفتم گفتند تو کافری

Yoruldum yoruldum yoruldum artık. خسته شدم خسته شدم، دیگه خسته شدم

 

Dostum دوستم

Ayaz vurmuş gecelere در شبهای سرما زده

Kimse bilmez ne haldeyiz کسی خبر نداره که در چه حالی هستیم

Yaban elde derdimizi   در سرزمین غربت دردمون رو

Ölsek bile söylemeyiz اگه بمیریم هم به زبون نمیاریم

Gurbette bir anamız var در غربت یک مادری داریم

Kapanmayan yaramız var زخمی دارم که بسته نشده است

Dostum dostum دوستم دوستم

Sus artık ağlama بسه دیگه آرام بگیر، گریه نکن

Dostum dostum دوستم دوستم

Yenildik aşıklara از عشق شکست خوردیم

Dostum dostum دوستم دوستم

Direndik yıllara سالهاست که مقاومت کردیم

Sus ağlama dostum dostumساکت باش و گریه نکن دوستم دوستم

Boşver unut dertlerini رها کن، فراموش کن دردها رو

Uzat bana ver elini دستت را دراز کن بده به من

Ben ağlarım sen ağlama من گریه میکنم تو گریه نکن

Haydi sil o gözlerini اشک چشم هایت را پاک کن

Uzakta bir babamız var در دور دست ها پدری داریم

Kapanmayan yaramız var زخمی دارم که بسته نشده است

Dostum dostum دوستم دوستم

Sus artık ağlama بسه دیگه ساکت باش گریه نکن

Dostum dostum دوستم دوستم

Yenildik aşıklara از عشق شکست خوردیم

Dostum dostum دوستم دوستم

Direndik yıllara سالهاست که مقاومت کردم

Sus ağlama dostum dostum دوستم دوستم آرام بگیر، گریه نکن

 

Olum Var مرگ هست

Bu hayat yasanir gercekci degil این زندگی دنیوی حقیقی نیست

Bu servet guzellik kalici degil این ثروت و زیبایی باقی نمی ماند

Topraktan gayrisi onemli degil غیر از خاک چیزی نصیبمان نمیشود

Unutma kardesim olum var olum ای انسان فراموش نکن که مرگ هست

Olum var olum olum مرگ هست مرگ مرگ

Kalip kirma gulum پس جسم خود را نابود نکنید

Unutma birgun olum var olum فراموش نکن که روز مرگ فرا میرسد

Insan sevdigini hiç uzmemeli نباید کسی روکه دوست داری، برنجانی

Uc bes gunluk dunya bu kiymet bilmeli باید قدر این دنیای چند روزه را بدانی

Azrail tanimaz fakir zengini عزرائیل ثروتمند و فقیر نمی شناسد

Unutma kardesim olum var olum ای انسان فراموش نکن که مرگ هست

Azrail tanimaz guzel cirkini عزرائیل زشت و زیبا نمی شناسد

Unutma guzelim olum var olum ای عزیز فراموش نکن که مرگ هست

Olum var olum olum مرگ هست، مرگ مرگ

Kalip kirma gulum پس جسم خود را نابود نکنید

Unutma birgun olum var olum فراموش نکن که روز مرگ فرا میرسد 

 

Yikilmadim زمین نخوردم

Yoluklara göğüs gerdim  سینه ام را در برابر سختی ها قرار دادم

Hep sabrettim kader dedim همیشه صبرکردم وگفتم که طالعم همین است

Acılarla çilelerle با تلخی ها و درد ورنجها

Bu günüm böyle geldim امروز این طوری رسیدم

Yıkılmadım ayaktayım زمین نخوردم ، سرپام

Dertlerimle başbaşayım با دردهام دست وپنجه نرم می کنم

Zalimlere kötülere ظالمان وشرو بدیها از

Yenilmedim buradayım شکست نخوردم ، همینجا سرپام

Yıkılmadım... acılardan زمین نخوردم از سختیها

Yıkılmadım... yoksulluktan زمین نخوردم از نداری

Yıkılmadım... yalnızlıktan زمین نخوردم از تنهایی

Yıkılmadım...yıkılmadım زمین نخوردم زمین نخوردم

Yıkılmadım... hilelerden زمین نخوردم از نیرنگها

Yıkılmadım... sensizlikten زمین نخوردم از بی تو بودن

Yıkılmadım... bu dertlerden زمین نخوردم از این دردها

Yıkılmadım yıkılmadım زمین نخوردم زمین نخوردم

Sonu gelmez yarınlarda (این رنجها) در فرداها به پایان نمی رسه

Acılarla doluyum ben arkadaş من لبریز از دردم ای دوست

Her şarkıda hüzünlenen در هر آواز محزون آن

O hasretin oğluyum ben arkadaş من فرزند اون رنج وحسرتم ای دوست

Her şarkıda duygulanan در هر آوازی کسی که محسوسه

O hasretin oğluyum ben من فرزند اون رنج وحسرتم

 

Belalim   عزیزم

Yine hasretli bir güne دوباره به یه روز پرحسرت

Giriyorum hayalinle با خیالت وارد میشم

Aklımdan çıkmıyorsun belalım از ذهنم بیرون نمیروی

Sensiz geçen akşamlarda شبهای که بدون توبگذره

Yine başım belalarda بازم در رنج و درد به سر می برم

Mutlumusun oralarda belalım در اونجا آیا خوشبختی عزیزم

Belalım عزیزم

Yaban çiçeğim گل صحرایم

Belalım   عزیزم 

Aşkım gerçeğim عشقم ، حقیقتم

Belalım عزیزم 

Tek sevdiceğim تنها عشق من

Belalım ah... yaralım مصیبت زدۀ من ، رنج کشیدۀ من

Sevdiğim dert ortağımsın عشق من تو شریک رنجهام هستی

Hazanımsın baharımsın sen benim tek varlığımsın پاییز و بهارم تو هستی هستیه من تو هستی

Sensiz geçen akşamlarda شبهای که بدون توبگذره

Yine başım belalarda بازم در رنج و درد به سر می برم

Mutlumusun oralarda belalım در اونجا آیا خوشبختی عزیزم

Belalım  عزیزم  

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 159627


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها